• Nobel Miễn Dịch

    Trong cơ thể nếu các độc tố (hóa chất, tia xạ, các chất chuyển hóa,sản phẩm của viêm…) tấn công và chiến thắng hệ miễn dịch sẽ gây ra sai lầm miễn dịch. Quá trình tác động của các độc tố lên hệ miễn dịch luôn luôn diễn ra. Bệnh sai lầm miễn dịch bản chất là do hệ miễn...

    Xem thêm